Breaking News

Thursday, April 05, 2012

The Sun Interview 4: Charmaine Sheh suffered poverty in TVB, had to borrow money to pay tax


[The Sun 05/04/2012]不少藝員入行初期都要捱窮,視后佘詩曼亦不例外,雖然她當年沒有亂揈錢,但生活費、置裝費及租屋樣樣襟計,到月底依然冇錢剩,要厚着面皮問人借錢交稅,幸好她火速走紅,第二年已儲到錢!

出面一直有人話TVB人工低,甚至刻薄藝人,但我冇咁嘅經歷,簽嗰陣已經知價錢,相比起內地或者其他地方算OK,其實呢啲地方都係近年先暴漲,之前都唔係好高!一開始簽TVB,我係自願性簽,條件寫得清清楚楚,養家同生活全部都係TVB畀我,應該要多謝。

如果問我咁多年有冇捱過窮,事實上第一年做嘢,的確要問人借錢交稅,因為啲錢好快使晒。選完港姐嗰陣唔多錢,出席活動又要自己畀錢買衫,當時根本買唔起名牌,得一萬幾千蚊一個月,買一件名牌就食都唔使食!雖然唔使畀家用,只係搞掂自己,我又唔會亂使錢,但唔記得要交稅!當時未有呢個Concept,賺到嘅錢要交稅、養車同買衫,住村屋又要使4、5千蚊!去到第二年先開始每個月儲到錢。

玩股票損手爛腳

講到投資,我唔係好識,試過買股票蝕咗幾十萬!都超過10年前嘅事喇!好心痛呀!之後唔敢再投資,依家理財方法會實際啲,最多買吓基金,因為玩投資實在要太多時間去睇住,我冇時間去睇,寧願腳踏實地工作。


No comments:

Designed By Published.. Blogger Templates